FÖRETAG

M:dont Media AB
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
ORG: 559241-1283

1. Priser

Alla priser på Sinamatic.se är i svenska kronor och inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar samt felaktigheter i prislistan.

2. Leveranstid

Alla produkter i vår butik är lagervaror. Normal leveranstid är 2 arbetsdagar från att din order expedierats. Beställningar som inkommer innan kl 12.00 skickas redan samma dag. Vid eventuell försening kontaktar vi dig så snabbt som möjligt och Du har då rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Fraktkostnad

Frakten är alltid gratis på alla beställningar över 799:-
För beställningar under 799:- är frakten 39kr

För leverans till utlandet tillämpas andra fraktkostnader, se punkt 7.
Sinamatic står alltid för frakten till kunden, vid returer står kunden för fraktkostnaden.

4. Betalning

När du i kassan klickar på knappen “Beställ!” åtar du dig en betalningsförpliktelse. Betalning sker med kort, via Swish eller mot faktura.

5. Ångerrätt (Öppet köp)

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Sinamatic.se och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Sinamatic.se utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. Returen skickas direkt till SInamatic. I det fall att returen skickas till ett ombud som kräver att Sinamatic behöver lösa ut densamma debiteras en administrativ kostnad om 150kr.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Sinamatic.se genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Sinamatic.se mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Sinamatic.se för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Sinamatic.se i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Sinamatic.se bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv. Notera att intimvaror är undantagna ångerrätt enligt lag, använda vuxenleksaker eller underkläder faller inom Nivå 5 med 100% värdeminskningsavdrag.

Nivå 1. – Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
Hos oss gäller följande:

Vi erbjuder 30 dagars returrätt.
Varan får ej vara använd.
Varans förpackning får ej vara bruten eller skadad. Om varans förpackning har en hygien- och/eller plastförsegling få denne inte heller vara bruten.
Produkter som ingår i ett kit kan ej returneras separat, utan behöver då returneras som ett komplett kit.
Du som köpare står för portot
På grund av hygieniska skäl gäller ej returrätten för underkläder* eller apoteksprodukter så som glidmedel.
*För underkläder gäller detta på alla plagg som bärs på underkroppen, dvs. trosor, strumpbyxor, kroppsstrumpor och liknande. Underklädesset som innehåller den här typen av plagg är också exkluderade. Negligéer, överdelar, behåar och klänningar är okej att prova och sedan skicka tillbaka om de göres så i samma skick samt förpackning som de levererades i.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Sinamatic.se om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.
Skriv returorsak på följesedeln och lägg med den i försändelsen.

Har du inte kvar din följesedel kan du bifoga ett skriftligt meddelande med följande information:

För- och efternamn
Adress
Order- och artikelnummer för varorna det gäller
Vilken bank, vilket konto- samt clearingnummer återbetalning ska ske till
Vi ersätter inte returer som kommit bort på vägen, därför rekommenderar vi dig att välja ett fraktalternativ med spårning.

Skicka in din retur till följande adress:

Kontaktinformation

M:dont Media AB
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
ORG: 559241-1283

Returen skickas direkt till SInamatic. I det fall att returen skickas till ett ombud som kräver att Sinamatic behöver lösa ut densamma debiteras en administrativ kostnad om 150kr.

E-post: info@sinamatic.se

30 dagars öppet köp
Öppet köp erbjuds i 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper Sinamatic.se produkter till det värde som du betalt för produkterna inklusive kostnad för frakt till kunden. Kunden ansvar själv för att bekosta returfrakten vid nyttjande av öppet köp. Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av Sinamatic.se.

Följande villkor gäller för öppet köp:
Varan får ej vara använd.
Varans förpackning får ej vara bruten eller skadad. Om varans förpackning har en hygien- och/eller plastförsegling få denne inte heller vara bruten.
Produkter som ingår i ett kit kan ej returneras separat, utan behöver då returneras som ett komplett kit.
Du som köpare står för portot
Vi kan tillhandahålla retursedel för en kostnad på 99kr
Önskar Ni köpa returfrakt så köper Ni RETURFRAKT HÄR >>
OBSERVERA att vi hämtar INTE ut försändelser som skickas till postombud.
På grund av hygieniska skäl gäller ej returrätten för underkläder* eller apoteksprodukter så som glidmedel.
*För underkläder gäller detta på alla plagg som bärs på underkroppen, dvs. trosor, strumpbyxor, kroppsstrumpor och liknande. Underklädesset som innehåller den här typen av plagg är också exkluderade. Negligéer, överdelar, behåar och klänningar är okej att prova och sedan skicka tillbaka om de göres så i samma skick samt förpackning som de levererades i.

Nyttjande av Öppet köp
För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: info@sinmatic.se

30 dagars bytesrätt
Du har rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Sinamatic.se. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Sinamatic.se. Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten.

Följande villkor gäller vid byte:
Varan får ej vara använd.
Varans förpackning får ej vara bruten eller skadad. Om varans förpackning har en hygien- och/eller plastförsegling få denne inte heller vara bruten.
Produkter som ingår i ett kit kan ej returneras separat, utan behöver då returneras som ett komplett kit.
Du som köpare står för portot
På grund av hygieniska skäl gäller ej bytesrätten för underkläder* eller apoteksprodukter så som glidmedel.
*För underkläder gäller detta på alla plagg som bärs på underkroppen, dvs. trosor, strumpbyxor, kroppsstrumpor och liknande. Underklädesset som innehåller den här typen av plagg är också exkluderade. Negligéer, överdelar, behåar och klänningar är okej att prova och sedan skicka tillbaka om de göres så i samma skick samt förpackning som de levererades i..

Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: info@sinamatic.se

Retur av produkter
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

Ångrade produkter returneras genom att Ni köper returfrakt här >>
Vi hämtar inte ut produkter på utlämningsställe eller hos ombud utan ovan returfrakt skall användas.

Returen skickas direkt till Sinamatic. I det fall att returen skickas till ett ombud som kräver att Sinamatic behöver lösa ut densamma debiteras en administrativ kostnad om 179kr.

6. Reklamation

Skulle varan mot förmodan vara trasig när den anländer, så åtar sig Sinamatic.se givetvis att  åtgärda felet. Kontakta oss snarast efter det att Du upptäckt felet. Beställare får inte åberopa att varan är felaktig, om denna inte lämnar Sinamatic.se meddelande om felet inom skälig tid.

Sinamatic.se ersätter enbart produkter som inte fungerar på grund av fabrikationsfel. Produkter som gått sönder på grund av oaktsamhet från kundens sida ersätts inte

I de fall då vi själva inte kan avgöra orsaken till varans fel, så skickar vi den till tillverkaren för ett utlåtande. För att en reklamation ska bli godkänd måste varan återsändas i sin helhet.

Reklamerade produkter skickas till M:dont Media, olofsdalsvägen 10, 302 48 Halmstad, kunden står då för fraktkostnaden, returfrakt köpes här >>
Vi hämtar inte ut produkter på utlämningsställe eller hos ombud utan ovan returfrakt skall användas.

7. Returer

Vid retur av produkter eller material till Sinamatic.se skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Sinamatic.se rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Sinamatic.se bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Sinamatic.se är du ansvarig för att produkterna når Sinamatic.se i oskadat skick. Sinamatic.se rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur. Vid retur & reklamationer av produkter  skall du som kund själv betala för returfrakten.
Vi kan tillhandahålla retursedel för en kostnad på 99kr
Önskar Ni köpa returfrakt så köper Ni RETURFRAKT HÄR >>
OBSERVERA att vi hämtar INTE ut försändelser som skickas till postombud.

Retur av produkter ur vårt underklädes sortiment:
Dessa accepteras endast så länge produkten returneras i obruten originalförpackning.

Returadress:
M:dont Media
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Sverige

Återbetalningar
Sinamatic.se återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

8. Leverans till utlandet

Är Du bosatt utanför Sverige och vill göra en beställning, så kontaktar Du vår kundtjänst (info@sinamatic.se).Sinamatic.se står inte för eventuella tullavgifter, som kan tänkas tillkomma. Som innehåll i paketet anges “Beställning webbutik” vid leverans till utlandet.

9. Falskbeställningar

Med en falskbeställning avses en beställning i någon annan persons namn, utan dennes uttryckliga medgivande. Denna typ av beställningar beivras och polisanmäles av Sinamatic.se. Tänk på att ditt IP-nummer loggas vid alla beställningar.

10. Avsändare på Ditt paket

Din beställning skickas med diskret avsändare, som inte kan förknippas med paketets innehåll.

11. Förpackningens utseende

Våra produkter förpackas och skickas i bruna standardkartonger. Denna typ av kartonger används av i stort sett alla företag som har försäljning via postorder eller Internet och kan därför inte på något vis förknippas med sexleksaker eller intimprodukter. Extremt små och stora produkter kan levereras i vadderade påsar, om dessa lämpar sig bättre som emballage. Inte i något fall kan man se eller känna vad som finns i förpackningen.

12. Skydd av personuppgifter (PuL)

Alla uppgifter som Du lämnar i samband med en beställning hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL). På begäran har Du rätt att få samtliga uppgifter som sparats om Dig i vårt kundregister, ändrade eller raderade. Kontakta i så fall kundtjänst. Observera att Dina adressuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna skicka Din beställning.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part eller obehöriga. Undantag för detta är vid beställning mot faktura, då dina uppgifter skickas vidare till Klarna. Vi skickar ALDRIG ut någon reklam till Din brevlåda. Kundens integritet är vår hederssak.

13. Slutsåld vara

Alla produkter i webbutiken Sinmatic.se är lagervaror. Sinamatic.se reserverar sig dock för felaktigheter i angiven lagernivå. Skulle det Du beställer mot förmodan inte finnas i lager, så kontaktar vår kundtjänst Dig via e-post. Du har då möjlighet att annullera eller ändra Din order.

14. Åldersgräns

Beställare hos Sinmatic.se måste vara minst 18 år fyllda.

15. Avbeställning

Din order kan avbeställas så länge den inte har skickats. Skicka ett e-mail och kolla! Känner Du att Du ångrar Dig efter det att vi har skickat Din order, så är det bättre att Du omgående går till ditt utlämningsställe och ber dem returnera paketet till oss. Då slipper Du kravet på  250 kr för ej utlöst paket.

16. Outlöst försändelse

Försändelse som går outlöst i retur till Sinamatic.se innebär att beställaren debiteras 350 kr. En beställning ligger kvar på Ditt utlämningsställe i 7 dagar innan den går i retur till oss. Debiteringen sker för att täcka Sinamatic.se kostnader för frakt samt hantering av ordern.